Privacybeleid

PhotoLaP Professional Photographers is gevestigd aan Damlaan 74a 2265 AP Leidschendam, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

PhotoLaP Professional Photographers
Damlaan 74a 
2265 AP Leidschendam 
tel: 06-57584740 
e-mail: [email protected]
www.photolap.nl

KvK: 54217292
BTW Nummer NL858334999B01
Contact persoon: Esther Van der Lecq


Persoonsgegevens die PhotoLaP verwerkt.
PhotoLaP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam bedrijf /Voor- en achternaan/Geslacht/Adresgegevens/Telefoonnummer/E-mailadres/Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch/Bankrekeningnummer/BTW nummer/Portretfoto's (zie portretrecht)

Portretrecht
Uw portret valt onder persoonsgegevens omdat u portretrecht heeft en omdat men aan de hand van uw portret andere informatie kan vinden op internet.

Meer info over Portretrecht treft u hier: 
https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht
PhotoLaP neemt uw privacy en uw portretrecht zeer serieus.
PhotoLaP vraagt of heeft aan u goedkeuring gevraagd voor gebruik van de foto's voor publicatie doeleinde van PhotoLaP. 
Deze goedkeuring wordt vastgelegd en dit wordt bij publicatie van foto's door PhotoLaP eerst geraadpleegd. 

PhotoLaP publiceert foto's op de website van PhotoLaP, de 500px site van PhotoLaP, de sociale media van PhotoLaP  en in de nieuwsbrief van PhotoLaP. 

Wilt u in een later stadium de foto's liever niet meer gepubliceerd zien dan zal PhotoLaP de foto's verwijderen op boven genoemde kanalen. 
PhotoLaP is echter niet verantwoordelijk voor gemaakte en verspreide kopieën van deze foto's door uzelf of derden. 

Foto's van kinderen onder de 16 worden alleen met schriftelijke toestemming hebben van ouders of voogd gepubliceerd. 
Mocht deze toestemming in een later stadium worden ingetrokken  door ouders of kind, dan zullen deze foto's direct worden verwijderd.  
PhotoLaP zal nooit zonder schriftelijke toestemming foto's aan derde verstrekken. 

Verstrekt u zelf wel foto's aan derden dan dient u hierover eerst schriftelijke toestemming te vragen van PhotoLaP. Meer info hierover in de 

Algemene Voorwaarden van PhotoLap die u ontvangt in pdf bij uw offerteaanvraag en in de wet Auteursrecht (https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht). 

Als u er van overtuigd bent dat PhotoLaP zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of foto's hebben gedeeld zonder toestemming, neem dan contact op via [email protected].


Met welk doel en op basis van welke grondslag PhotoLaP persoonsgegevens verwerkt
PhotoLaP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-  Foto's 
-  Het afhandelen van uw betaling
-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  Om goederen en diensten bij u af te leveren
- PhotoLaP verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming en cookies
De website van PhotoLaP  maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te bespreken hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden over het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:    


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen. 

De website van Photolap is veilig en heeft een HTTPS: existentie. Let u op dat u deze extensie gebruikt.  PhotoLaP gebruikt de volgende vertrouwde computerprogramma's of -systemen. Wilt u inzicht in met welke systemen Photolap werkt neemt u dan contact op via [email protected]


Hoe lang PhotoLap persoonsgegevens bewaard.
PhotoLaP bewaart uw persoonsgegevens niet in de Cloud maar op een eigen server. 
De gegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De wettelijke bewaartermijnen de financiële gegevens van de belastingdienst worden gehanteerd.  Foto's worden alleen in dien nodig voor publicatie doeleinden blijvend bewaard overige foto's worden na verloop van tijd vernietigd (zie algemene voorwaarden)  https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht. Wilt u hier meer info over of heeft u hier bezwaar tegen neemt u dan contact met ons op.


Delen van persoonsgegevens met derden
PhotoLaP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit PhotoLaP een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 


Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PhotoLaP U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]


Hoe PhotoLaP uw persoonsgegevens beveiligt
PhotoLaP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom een gegevens beschermingsbeleid opgesteld waar ze zich aan houd. PhotoLaP neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  op via [email protected] 


Wijzigingen Privacy Statement PhotoLaP

PhotoLaP behoud zich het recht deze privacystatement te wijzigen. Wijzigingen worden direct gepubliceerd op de website van PhotoLaP.